Phim Dự Án

Việc sản xuất phim giới thiệu dự án ngày nay không còn quá xa lạ với tất cả những ai đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực. Marketing truyền thống chỉ có thể tác động đến giai đoạn phân phối sản phẩm, chứ không thể định vị sản phẩm như xu hướng đầu tư kinh doanh của thế giới. Và phim giới thiệu dự án ra đời như một nhu cầu tất yếu phục vụ cho marketing hiện đại.